Oplevering werkschip MCS

In maart 2021 hebben we het werkschip MCS opgeleverd aan Slootweg beschoeiingen uit Groenekan.